O mně

Bc. JUDr.

Helena
Zelenková

Helena Zelenková je advokátka a patentová zástupkyně. Její hlavní specializací je právo duševního vlastnictví, autorské a průmyslové právo. Věnuje se také generální praxi včetně občanského, zejména rodinného práva a dále i správního (včetně přestupkového) práva, obchodního a pracovního práva.

Zabývá se i pedagogickou a přednáškovou činností.

 • 2000 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2001 Rigorózní studium – Právo k nehmotným statkům a právo autorské, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2003 Manažerství výtvarné kultury – Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
 • 2006 Samostatný výkon advokacie
 • 2007 Ústav umění a designu ZČU – odborný asistent – předmět Autorské právo v umění a Ochrana designu,ochranné známky
 • 2011 Dvouleté dálkové specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
 • 2014 Patentová zástupkyně (ochranné známky, průmyslové vzory)
 • 2019Evropská známková a designová zástupkyně č. 91726
 • 2006 Česká advokátní komora –ev.č. 11218
 • 2008 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
 • 2014 Komora patentových zástupců ČR – ev.č. 431

Ceník

Odměna

Odměnu za naše právní služby s Vámi sjednám individuálně podle konkrétních okolností daného případu (typ právní služby, obtížnost věci, časová náročnost, hodnota sporu, apod.).

Typy odměn

Úkonová

S klientem je sjednána odměna za jeden úkon právní služby. Tato odměna je buď smluvní nebo odkazuje na advokátní tarif (vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČRč. 177/1996 Sb.), který tarifní odměnu pro jednotlivé typy případů stanoví. Advokátní tarif též stanoví, co je úkonem právní služby (např. převzetí zastoupení, sepis žaloby, zastoupení při jednání soudu, sepis odvolání apod.)

Časová

S klientem je sjednána hodinová sazba a je sjednán předpokládaný časový rozsah právní služby.

Kontakt

Kde mne najdete?
+420 722 291 711
+420 377 220 012
zelenkova@ak-zelenkova.cz
Datová schránka: mf6dq4g
72207388
Jiráskovo náměstí 47/27
326 00 Plzeň
Česká republika


  Kolik je? + 62 = 71